Câu hỏi Trắc nghiệm

In the (31) these are just irksome moments at work which demand some extra energy or brainpower, or during lunch breaks like choosing which type of coffee to order or indeed (32) coffee shop |

Câu hỏi:

In the (31) _______, these are just irksome moments at work which demand some extra energy or brainpower, or during lunch breaks like choosing which type of coffee to order or indeed (32) _______ coffee shop to go to.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

Trong mệnh đề quan hệ: 

– which: thay thế cho danh từ chỉ vật 

– what = the thing(s) that 

– where: ở đâu 

– when: khi 

Trước chỗ trống không có danh từ nào cần sử dụng đại từ quan hệ làm rõ nghĩa => cần điền đại từ cấu tạo nên mệnh đề danh từ. 

which + N: cái nào (ngụ ý lựa chọn) 

Dấu hiệu: sau vị trí cần điền là danh từ “coffee shop” (cửa hàng cà phê) => dùng: which

In the main, these are just irksome moments at work which demand some extra energy or brainpower, or during lunch breaks like choosing which type of coffee to order or indeed (32) which coffee shop to go to.

Tạm dịch: Về cơ bản, đây chỉ là những khoảnh khắc khó chịu trong công việc đòi hỏi thêm năng lượng hoặc trí óc, hoặc trong giờ nghỉ trưa như chọn loại cà phê để gọi hoặc chọn quán cà phê nào để đến.

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!