Câu hỏi Trắc nghiệm

It is an interested book which I bought at Ngoc Binh Store last Sunday |

Câu hỏi:

It is an interested book which I bought at Ngoc Binh Store last Sunday

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về từ dễ nhầm lẫn

Giải thích: Book là N chỉ sự vât cần một tính từ chủ động nên interested – interesting

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!