Câu hỏi Trắc nghiệm

It is hard to _____________ the difference between the two versions of this phone. |

Câu hỏi:

It is hard to _____________ the difference between the two versions of this phone.

Xem lời giải

Trả lời:

C

Kiến thức về cụm từ cố định
=> Ta có các cụm từ sau:
– tell the difference between sth: phân biệt cái gì, chỉ ra sự khác biệt giữa cái gì
– make the difference (coll): tạo ra sự khác biệt
=> Theo nghĩa của câu ta chọn C.
Tạm dịch: Câu chuyện của cô ấy về những gì đã diễn ra trong suốt cuộc đời cô đã thực sự làm tôi xúc động rất nhiều.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!