Câu hỏi Trắc nghiệm

It is hard to _____________ the difference between the two versions of this phone. |

Câu hỏi:

It is hard to _____________ the difference between the two versions of this phone.

Xem lời giải

Trả lời:

C

Kiến thức về cụm từ cố định
=> Ta có các cụm từ sau:
– tell the difference between sth: phân biệt cái gì, chỉ ra sự khác biệt giữa cái gì
– make the difference (coll): tạo ra sự khác biệt
=> Theo nghĩa của câu ta chọn C.
Tạm dịch: Câu chuyện của cô ấy về những gì đã diễn ra trong suốt cuộc đời cô đã thực sự làm tôi xúc động rất nhiều.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!