Câu hỏi Trắc nghiệm

It is not a(n) (41) _______ then, to find out that cultural groups misjudge each |

Câu hỏi:

It is not a(n) (41) _______ then, to find out that cultural groups misjudge each

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

A. anger (n): sự tức giận

B. surprise (n): sự ngạc nhiên

C. disappointment (n): sự thất vọng

D. interest (n): sự thích thú, hứng thú

Honesty and directness in communication are strongly related. It is not a(n) (41) surprise then, to find out that cultural groups misjudge each other based on different beliefs about directness and honesty in communication. 

Tạm dịch: Sự trung thực và thẳng thắn trong giao tiếp có liên quan chặt chẽ với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các nhóm văn hóa đánh giá sai về nhau dựa trên những niềm tin khác nhau về sự thẳng thắn và trung thực trong giao tiếp. 

Chọn B.

Dịch bài đọc: 

Nội dung dịch: 

     Tín ngưỡng văn hóa khác nhau về việc tính trực tiếp hay gián tiếp được coi là tích cực. Trong văn hóa chính thống của Mỹ, hình thức giao tiếp lý tưởng bao gồm trực tiếp thay vì gián tiếp (“lý tưởng” ở đây có nghĩa là nền văn hóa coi trọng phong cách này, mặc dù không phải ai cũng nói trực tiếp). Có một số cụm từ tiếng Anh mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trực tiếp: “Đi thằng vào vấn đề đi! Đừng lòng vòng nữa! Hãy đi vào vấn đề chính!”. Những câu nói này đều cho thấy tầm quan trọng của việc giải quyết trực tiếp các vấn đề hơn là né tránh chúng. Một cách để xác định xem một nền văn hóa ủng hộ phong cách trực tiếp hay gián tiếp trong giao tiếp là tìm hiểu cách những người trong nền văn hóa đó thể hiện sự bất đồng hoặc cách họ nói “Không”. Ở Nhật Bản, có ít nhất mười lăm cách nói “Không” mà không thực sự nói ra từ đó. Tương tự như vậy, ở một số quốc gia, có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự bất đồng. Ví dụ, sẽ bị coi là thô lỗ nếu nói trực tiếp “Tôi không đồng ý với bạn!” hoặc “Bạn sai rồi!”. 

     Nhiều người Mỹ tin rằng trung thực là chính sách tốt nhất, và phong cách giao tiếp của họ phản ánh điều này. Sự trung thực và thẳng thắn trong giao tiếp có liên quan chặt chẽ với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các nhóm văn hóa đánh giá sai về nhau dựa trên những niềm tin khác nhau về sự thẳng  thắn và trung thực trong giao tiếp. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!