Câu hỏi Trắc nghiệm

It is predicted that over the next few decades many species will die as once fertile areas turn to desert |

Câu hỏi:

It is predicted that over the next few decades many species will die ______ as once fertile areas turn to desert

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về cụm giới từ

Die out: tuyệt chủng

Die off: chết lần lượt

Die down: chết dần, chết mòn

Tạm dịch: Nó được dự đoán rằng qua vài thập kỷ tới nhiều loài sinh vật sẽ tuyệt chủng khi mà những vùng đất tươi tốt chuyển thành sa mạc.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!