Câu hỏi Trắc nghiệm

It is predicted that over the next few decades many species will die as once fertile areas turn to desert |

Câu hỏi:

It is predicted that over the next few decades many species will die ______ as once fertile areas turn to desert

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về cụm giới từ

Die out: tuyệt chủng

Die off: chết lần lượt

Die down: chết dần, chết mòn

Tạm dịch: Nó được dự đoán rằng qua vài thập kỷ tới nhiều loài sinh vật sẽ tuyệt chủng khi mà những vùng đất tươi tốt chuyển thành sa mạc.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!