Câu hỏi Trắc nghiệm

It is such an interesting book. I have read it three times |

Câu hỏi:

It is such an interesting book. I have read it three times

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức đảo ngữ

Such  + to be  N+  that +S + V+St

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!