Câu hỏi Trắc nghiệm

It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to _______________ the chicken. |

Câu hỏi:

It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to _______________ the chicken.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

boil (v) luộc

fry (v) rán

grill (v) nướng

Dấuhiệu: barbecue (n) tiệc nướng

=>It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to grill the chicken.

Tạm dịch: Đó một ngày hoàn hảo để một bữa tiệc nướng. Lindsay giúp mẹ nướng .

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!