Câu hỏi Trắc nghiệm

It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to _______________ the chicken. |

Câu hỏi:

It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to _______________ the chicken.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

boil (v) luộc

fry (v) rán

grill (v) nướng

Dấuhiệu: barbecue (n) tiệc nướng

=>It was a perfect day to have a barbecue. Lindsay helped her mother to grill the chicken.

Tạm dịch: Đó một ngày hoàn hảo để một bữa tiệc nướng. Lindsay giúp mẹ nướng .

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!