Câu hỏi Trắc nghiệm

Jesslyn asked her sister to ____________ the water before putting in the spaghetti. |

Câu hỏi:

Jesslyn asked her sister to ____________ the water before putting in the spaghetti.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

boil (v) luộc

fry (v) rán

grill (v) nướng

Cụm từ boil water: đun nước

=>Jesslyn asked her sister to boil the water before putting in the spaghetti.

Tạm dịch: Jesslyn nhờ chị gái đun sôi nước trước khi cho Ý vào.

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!