Câu hỏi Trắc nghiệm

Jesslyn asked her sister to ____________ the water before putting in the spaghetti. |

Câu hỏi:

Jesslyn asked her sister to ____________ the water before putting in the spaghetti.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

boil (v) luộc

fry (v) rán

grill (v) nướng

Cụm từ boil water: đun nước

=>Jesslyn asked her sister to boil the water before putting in the spaghetti.

Tạm dịch: Jesslyn nhờ chị gái đun sôi nước trước khi cho Ý vào.

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!