Câu hỏi Trắc nghiệm

John ______ a book when I came to his house. |

Câu hỏi:

John ______ a book when I came to his house.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn

Giải thích: Thì quá khứ tiếp diễn nói về một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị hành động khác xen vào (hành động xen vào chia ở quá khứ đơn).

Công thức: S1 + was/ were + V1-ing when + S2 + V2-p1

Tạm dịch: John nó đang đọc sách thì tôi đến

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!