Câu hỏi Trắc nghiệm

John is not here, perhaps he is ill. |

Câu hỏi:

John is not here, perhaps he is ill.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

perhaps: có lẽ, có thể là

= might + V-nguyên thể

shouldn’t have P2: lẽ ra không nên làm gì (nhưng lại làm rồi)

must be + adj: chắc chắn là …

needn’t + V: không cần làm gì

Tạm dịch: John không có ở đây, có lẽ anh ấy bị ốm.

= B. John có lẽ là bị ốm, vì vậy anh ấy không có ở đây.

A. Vì căn bệnh của anh ấy, John lẽ ra không nên ở đây. => sai nghĩa

C. John chắc chắn bị ốm nên không có ở đây. => sai nghĩa

D. John không cần phải ở đây vì anh ấy bị ốm. => sai nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!