Câu hỏi Trắc nghiệm

John is not here, perhaps he is ill. |

Câu hỏi:

John is not here, perhaps he is ill.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

perhaps: có lẽ, có thể là

= might + V-nguyên thể

shouldn’t have P2: lẽ ra không nên làm gì (nhưng lại làm rồi)

must be + adj: chắc chắn là …

needn’t + V: không cần làm gì

Tạm dịch: John không có ở đây, có lẽ anh ấy bị ốm.

= B. John có lẽ là bị ốm, vì vậy anh ấy không có ở đây.

A. Vì căn bệnh của anh ấy, John lẽ ra không nên ở đây. => sai nghĩa

C. John chắc chắn bị ốm nên không có ở đây. => sai nghĩa

D. John không cần phải ở đây vì anh ấy bị ốm. => sai nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!