Câu hỏi Trắc nghiệm

Khí H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây? A. Fe. B. Cu. |

Câu hỏi:

Khí H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.

Những kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Chất khử thường được sử dụng là

H2,CO,Al

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!