Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi nói về diễn thế sinh thái, tro |

Câu hỏi:

Khi nói về diễn thế sinh thái, trong số các phát biểu sau đây phát biểu nào không chính xác?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Diễn thế sinh thái đến từ 2 nhóm nguyên nhân, nhóm nguyên nhân bên trong và nhóm nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên ngoài là sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh và nguyên nhân bên trong là mối quan hệ giữa các loài trong quần xã trong đó mối quan hệ đối kháng đóng vai trò chủ đạo làm biến đổi quần xã.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!