Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai |

Câu hỏi:

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B
Phát biểu sai về hệ tuần hoàn ở người là: B, huyết áp ở tĩnh mạch thấp nhất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!