Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai |

Câu hỏi:

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B
Phát biểu sai về hệ tuần hoàn ở người là: B, huyết áp ở tĩnh mạch thấp nhất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!