Câu hỏi Trắc nghiệm

Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic |

Câu hỏi:

Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic

400

 với hiệu suất 80% là bao nhiêu? (Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml)

Bạn đang xem: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

C6H12O6lenmen2CO2+2C2H5OH

mruou=Vnguyenchat.druou=Vruou400.Druou100.druou=1.1000.40100.0,8=320

gam

nglucozophanung=12nancol=12.32046=8023

mol

nglucozodadung=nglucozophanung.100H%=10023

mol

mglucozodadung=782,61

gam

Druou

: độ rượu.

druou

: khối lượng riêng của ancol nguyên chất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!