Câu hỏi Trắc nghiệm

Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic |

Câu hỏi:

Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic

400

 với hiệu suất 80% là bao nhiêu? (Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml)

Bạn đang xem: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

C6H12O6lenmen2CO2+2C2H5OH

mruou=Vnguyenchat.druou=Vruou400.Druou100.druou=1.1000.40100.0,8=320

gam

nglucozophanung=12nancol=12.32046=8023

mol

nglucozodadung=nglucozophanung.100H%=10023

mol

mglucozodadung=782,61

gam

Druou

: độ rượu.

druou

: khối lượng riêng của ancol nguyên chất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!