Câu hỏi Trắc nghiệm

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen không thuần chủng |

Câu hỏi:

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen không thuần chủng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!