Câu hỏi Trắc nghiệm

Kim loại kiềm thổ nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? A. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg. |

Câu hỏi:

Kim loại kiềm thổ nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!