Câu hỏi Trắc nghiệm

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch? A. Al. B. Ca. C. Na. D. Cu. |

Câu hỏi:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!