Câu hỏi Trắc nghiệm

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch? A. Al. B. Ca. C. Na. D. Cu. |

Câu hỏi:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!