Câu hỏi Trắc nghiệm

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây |

Câu hỏi:

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Liên kết peptit được tạo thành giữa 2 axit amin, là liên kết có mặt trong phân tử protein.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!