Câu hỏi Trắc nghiệm

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây |

Câu hỏi:

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Liên kết peptit được tạo thành giữa 2 axit amin, là liên kết có mặt trong phân tử protein.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!