Câu hỏi Trắc nghiệm

Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể |

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!