Câu hỏi Trắc nghiệm

Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể |

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!