Câu hỏi Trắc nghiệm

Mã di truyền nào sau đây chỉ |

Câu hỏi:

Mã di truyền nào sau đây chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin duy nhất?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

A, B, C là bộ ba kết thúc

D là bộ ba mã hóa cho axit amin methionine ở sinh vật nhân thực (aa mở đầu, chỉ được mã hóa bởi 1 bộ ba duy nhất).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!