Câu hỏi Trắc nghiệm

Mã di truyền nào sau đây chỉ |

Câu hỏi:

Mã di truyền nào sau đây chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin duy nhất?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

A, B, C là bộ ba kết thúc

D là bộ ba mã hóa cho axit amin methionine ở sinh vật nhân thực (aa mở đầu, chỉ được mã hóa bởi 1 bộ ba duy nhất).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!