Câu hỏi Trắc nghiệm

Mary will have finished all her work ______. |

Câu hỏi:

Mary will have finished all her work ______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức: Sự phối hợp thì (Tương lai & hiện tại) 

Giải thích: Căn cứ vào công thức của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

            By the time + S + V(s/es), … động từ ở mệnh đề chính chia ở thì tương lai hoàn thành.

Tạm dịch: Mary sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình trước khi ông sếp của cô ấy quay lại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!