Câu hỏi Tự Luận

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. |

Câu hỏi:

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. |

Trả lời:

Mọi số nguyên có thể viết được dưới dạng phân số

Ví dụ: Số 9 có thể viết dưới dạng phân số là Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!