Câu hỏi Tự Luận

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. |

Câu hỏi:

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. |

Trả lời:

Mọi số nguyên có thể viết được dưới dạng phân số

Ví dụ: Số 9 có thể viết dưới dạng phân số là Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!