Câu hỏi Trắc nghiệm

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m = 100(g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10cm và tần số góc 4π (rad/s). Thế năng của con lắc khi vật nhỏ ở vị |

Câu hỏi:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m = 100(g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10cm và tần số góc 4π (rad/s). Thế năng của con lắc khi vật nhỏ ở vị trí biên là 

Xem lời giải

Trả lời:

Phương pháp: 

Độ cứng k của con lắc lò xo:  

k=mω2

Thế năng:  

Wt=12kx2

Cách giải: 

Độ cứng k của con lắc lò xo:  

k=mω2=0,1.(4π)215,79N/m

Tại vị trí biên vật có li độ  

x=±A

Thế năng khi đó là:  

Wt=12kx2=12kA2=12.15,79.0,120,079N

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!