Câu hỏi Trắc nghiệm

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m = 100(g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10cm và tần số góc 4π (rad/s). Thế năng của con lắc khi vật nhỏ ở vị |

Câu hỏi:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m = 100(g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10cm và tần số góc 4π (rad/s). Thế năng của con lắc khi vật nhỏ ở vị trí biên là 

Xem lời giải

Trả lời:

Phương pháp: 

Độ cứng k của con lắc lò xo:  

k=mω2

Thế năng:  

Wt=12kx2

Cách giải: 

Độ cứng k của con lắc lò xo:  

k=mω2=0,1.(4π)215,79N/m

Tại vị trí biên vật có li độ  

x=±A

Thế năng khi đó là:  

Wt=12kx2=12kA2=12.15,79.0,120,079N

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!