Câu hỏi Trắc nghiệm

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu |

Câu hỏi:

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có  B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian Dt = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có: F1 = 0 vì lúc đầu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 1)^Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 2);

F2 = BS = 2.10-4 Wb vì lúc sauMột khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 3)//Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 4)

=> ec = –Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 5)= – 5.10-3 V.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!