Câu hỏi Trắc nghiệm

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu |

Câu hỏi:

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có  B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian Dt = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có: F1 = 0 vì lúc đầu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 1)^Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 2);

F2 = BS = 2.10-4 Wb vì lúc sauMột khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 3)//Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 4)

=> ec = –Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu (ảnh 5)= – 5.10-3 V.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!