Câu hỏi Trắc nghiệm

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. số thể ba kép tối đa có thể |

Câu hỏi:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. số thể ba kép tối đa có thể phát sinh ở loài này là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

2n = 14 → n=7.

Số thể ba kép (2n+1+1) tối đa có thể có là:

C72=21

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!