Câu hỏi Trắc nghiệm

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C= 10^-6 F |

Câu hỏi:

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung

C=106F

 và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

Bạn đang xem: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C= 10^-6 F |

L=4.106H

. Chu kì dao động điện từ trong mạch là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Lời giải

Chu kì dao động là:

T=2πLC=2π.4.106.106=12,57.106s

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!