Câu hỏi Trắc nghiệm

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C= 10^-6 F |

Câu hỏi:

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung

C=106F

 và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

Bạn đang xem: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C= 10^-6 F |

L=4.106H

. Chu kì dao động điện từ trong mạch là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Lời giải

Chu kì dao động là:

T=2πLC=2π.4.106.106=12,57.106s

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!