Câu hỏi Trắc nghiệm

Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực |

Câu hỏi:

Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 10 (

μC

) và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Bạn đang xem: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực |

10πA

. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

W=Q022C=LI022LC=Q02I02T=2πLC=2πQ0I0=2π.10.10610π=2.106(s)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!