Câu hỏi Trắc nghiệm

Một mẫu nước có chứa các ion: K+, Na+, , . Mẫu nước này thuộc loại A. nước có tính cứng tạm thời |

Câu hỏi:

Một mẫu nước có chứa các ion: K+, Na+, , . Mẫu nước này thuộc loại

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!