Câu hỏi Trắc nghiệm

Một mẫu nước có chứa các ion: K+, Na+, , . Mẫu nước này thuộc loại A. nước có tính cứng tạm thời |

Câu hỏi:

Một mẫu nước có chứa các ion: K+, Na+, , . Mẫu nước này thuộc loại

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!