Câu hỏi Trắc nghiệm

Một quần thể người có tính trạng |

Câu hỏi:

Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các loại alen quy định nhóm máu là: IA, IB, IO lần lượt là: 0,4; 0,3; 0,3. Trong một quần thể cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu, xác suất tìm thấy các cặp vợ chồng mà mỗi cặp vợ chồng đều sinh ra các con có chung một kiểu gen và kiểu hình là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Để các cặp vợ chồng sinh ra đời con mà các con đều có cùng kiểu gen và kiểu hình thì bố mẹ phải mang kiểu gen đồng hợp. Tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp trong quần thể cân bằng lần lượt là

0,42IAIA;0,32IBIB;0,32IOIO.

Tỉ lệ các trường hợp kết hôn cần tìm

=0,42IAIA×0,42IAIA+0,42IAIA×0,32IBIB+0,42IAIA×0,32IOIO

+0,32IBIB×0,32IBIB+0,32IBIB×0,32IOIO+0,32IOIO×0,32IOIO=7,87%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!