Câu hỏi Trắc nghiệm

Một trang chữ của một quyển sách giáo khoa Toán học cần diện tích 384cm2. Biết rằng trang giấy được căn lề trái 2cm, lề phải 2cm, lề trên 3cm, lề dưới là 3cm. Trang sách đạt diện tích nhỏ nhấ |

Câu hỏi:

Một trang chữ của một quyển sách giáo khoa Toán học cần diện tích 384cm2. Biết rằng trang giấy được căn lề trái 2cm, lề phải 2cm, lề trên 3cm, lề dưới là 3cm. Trang sách đạt diện tích nhỏ nhất thì có chiều dài và chiều rộng là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Giả sử chiều dài và chiều rộng của trang sách lần lượt là x, y (điều kiện:

x>6;y>4

)

Ta có 

xy=4.2.3+y4.3.2+x6.2.2+384

xy=4x+6y+360224xy+360   1

Đặt 

t=xy,t>0.

1t246t3600t106t66t106

Hay 

xy600.

Trang giấy đạt diện tích nhỏ nhất bằng 600 khi 

xy=6002x=3yx=30y=20.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!