Câu hỏi Trắc nghiệm

My aunt gave me a(n) ______ bag on my 24th birthday |

Câu hỏi:

My aunt gave me a(n) ______ bag on my 24th birthday

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về trật tự tính từ trong câu

Theo quy tắc:

Tính từ trong câu được sắp xếp như sau:

Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose

* Expensive /ɪkˈspensɪv/ (a): đắt tiền → Opinion

* Small /smɔːl/ (a): nhỏ, không to → Size

* Brown /braʊn/ (n): màu nâu → Color

* Channel: hãng thời trang Channel → Origin

* Leather /ˈleð.ər/ (n): da động vật → Material

Tạm dịch: Dì của tôi đã tặng cho tôi một cái túi nhỏ màu nâu làm từ da hiệu Channel đắt tiền vào sinh nhật lần thứ 24 của tôi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!