Câu hỏi Trắc nghiệm

My aunt gave me a(n) ______ bag on my 24th birthday |

Câu hỏi:

My aunt gave me a(n) ______ bag on my 24th birthday

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về trật tự tính từ trong câu

Theo quy tắc:

Tính từ trong câu được sắp xếp như sau:

Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose

* Expensive /ɪkˈspensɪv/ (a): đắt tiền → Opinion

* Small /smɔːl/ (a): nhỏ, không to → Size

* Brown /braʊn/ (n): màu nâu → Color

* Channel: hãng thời trang Channel → Origin

* Leather /ˈleð.ər/ (n): da động vật → Material

Tạm dịch: Dì của tôi đã tặng cho tôi một cái túi nhỏ màu nâu làm từ da hiệu Channel đắt tiền vào sinh nhật lần thứ 24 của tôi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!