Câu hỏi Trắc nghiệm

My cousin was nervous about being interviewed on television, but he |

Câu hỏi:

My cousin was nervous about being interviewed on television, but he____________to the occasion wonderfully.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Thành ngữ

Ta có cụm “rise to the occasion”: có khả năng đối phó với tình thế khó khăn bất ngờ. Đáp án B.

Tạm dịch: Anh họ tôi lo lắng vế việc phỏng vấn trên TV, nhưng anh ấy đã ứng phó rất tốt.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!