Câu hỏi Trắc nghiệm

My cousin was nervous about being interviewed on television, but he |

Câu hỏi:

My cousin was nervous about being interviewed on television, but he____________to the occasion wonderfully.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Thành ngữ

Ta có cụm “rise to the occasion”: có khả năng đối phó với tình thế khó khăn bất ngờ. Đáp án B.

Tạm dịch: Anh họ tôi lo lắng vế việc phỏng vấn trên TV, nhưng anh ấy đã ứng phó rất tốt.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!