Câu hỏi Trắc nghiệm

My wedding ring ________ of yellow and white gold. |

Câu hỏi:

My wedding ring ________ of yellow and white gold.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức: Thể bị động

Giải thích: Căn cứ vào nghĩa của câu thì động từ chia ở thể bị động.

Tạm dịch: Cái nhẫn cưới của tôi được làm từ vàng vàng và vàng trắng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!