Câu hỏi Trắc nghiệm

My wedding ring ________ of yellow and white gold. |

Câu hỏi:

My wedding ring ________ of yellow and white gold.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức: Thể bị động

Giải thích: Căn cứ vào nghĩa của câu thì động từ chia ở thể bị động.

Tạm dịch: Cái nhẫn cưới của tôi được làm từ vàng vàng và vàng trắng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!