Câu hỏi Trắc nghiệm

Nghiên cứu sự di truyền ở một |

Câu hỏi:

Nghiên cứu sự di truyền ở một quần thể thực vật tự thụ phấn bắt buộc, thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền dạng 0,2AA (quả dài) : 0,3Aa (quả bầu) : 0,5aa (quả tròn). Quần thể này trải qua một số thế hệ, các cá thể có đời sống ngắn và chết sau khi tạo hạt đời con. Khi một học sinh khảo sát 1 quần thể đời sau đếm được 1280 cây trong đó có 48 cây quả bầu. Về mặt lí thuyết, số cây quả dài và số cây quả tròn tương ứng là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Tỉ lệ cây quả bầu ở thế hệ

k=481280=380=0,323

, do vậy số thế hệ đã trải qua là 3.

Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ 3 là

0,2+21160AA:380Aa:21160+0,5aa

Tương ứng số cây quả dài

=0,2+21160.1280=424

 cây; số cây quả tròn

=21160+0,5.1280=808

 cây.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!