Câu hỏi Trắc nghiệm

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là A Moocgan. |

Câu hỏi:

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là Đacuyn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!