Câu hỏi Trắc nghiệm

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là A Moocgan. |

Câu hỏi:

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là Đacuyn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!