Câu hỏi Trắc nghiệm

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDDEeGg thành |

Câu hỏi:

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa lên tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Ta phân tích từng locus:

Aa → A và a →AA và aa

Bb →B và b →BB và bb

DD→ D → DD

Ee → E và e → EE và ee

Gg →G và g →GG và gg

Do vậy, số dòng thuần tạo ra là:

2×2×1×2×2=16

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!