Câu hỏi Trắc nghiệm

Nguyên tắc nào sau đây không xuất |

Câu hỏi:

Nguyên tắc nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã của gen?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Trong quá trình phiên mã không có nguyên tắc bán bảo toàn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!