Câu hỏi Trắc nghiệm

Nguyên tắc nào sau đây không xuất |

Câu hỏi:

Nguyên tắc nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã của gen?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Trong quá trình phiên mã không có nguyên tắc bán bảo toàn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!