Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nito của thực vật là |

Câu hỏi:

Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nito của thực vật là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Phát biểu sai về khả năng hấp thụ nito của thực vật là B, thực vật không có khả năng hấp thụ nito phân tử

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!