Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nito của thực vật là |

Câu hỏi:

Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nito của thực vật là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Phát biểu sai về khả năng hấp thụ nito của thực vật là B, thực vật không có khả năng hấp thụ nito phân tử

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!