Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận xét nào dưới đây là không |

Câu hỏi:

Nhận xét nào dưới đây là không chính xác về mô hình operon của Jacob và Mono?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Gen điều hòa nằm ngoài operon, mã hóa cho protein điều hòa (protein ức chế) có thể điều khiển hoạt động của operon (ý D sai); các ý A, B, C chính xác.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!