Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận xét nào dưới đây là không |

Câu hỏi:

Nhận xét nào dưới đây là không chính xác về mô hình operon của Jacob và Mono?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Gen điều hòa nằm ngoài operon, mã hóa cho protein điều hòa (protein ức chế) có thể điều khiển hoạt động của operon (ý D sai); các ý A, B, C chính xác.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!