Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là |

Câu hỏi:

Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem lời giải

Trả lời:

Ăn mòn điện hóa học xảy ra khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:

– Các điện cực phải khác nhau về bản chất, thường là kim loại A-kim loại B, kim loại A-phi kim B (ví dụ: Fe-C).

– Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

– Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li (chú ý : không khí ẩm cũng coi là môi trường điện ly yếu)

·        FeCl3: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2FeCl3  NiCl2 + 2FeCl2

·        CuCl2: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + CuCl2  NiCl2 + Cu

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Ni  xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

·     AgNO3: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + 2AgNO3  Ni(NO3)2 + 2Ag

Ag sinh ra bám trực tiếp lên Ni  xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

·        HC1 và FeCl2: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2HCl  NiCl2 + H2, Ni không đẩy được Fe ra khỏi muối.

 2 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa.

Chọn đáp án C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!