Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là |

Câu hỏi:

Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem lời giải

Trả lời:

Ăn mòn điện hóa học xảy ra khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:

– Các điện cực phải khác nhau về bản chất, thường là kim loại A-kim loại B, kim loại A-phi kim B (ví dụ: Fe-C).

– Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

– Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li (chú ý : không khí ẩm cũng coi là môi trường điện ly yếu)

·        FeCl3: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2FeCl3  NiCl2 + 2FeCl2

·        CuCl2: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + CuCl2  NiCl2 + Cu

Cu sinh ra bám trực tiếp lên Ni  xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

·     AgNO3: ban đầu Ni bị ăn mòn hóa học: Ni + 2AgNO3  Ni(NO3)2 + 2Ag

Ag sinh ra bám trực tiếp lên Ni  xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

·        HC1 và FeCl2: chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Ni + 2HCl  NiCl2 + H2, Ni không đẩy được Fe ra khỏi muối.

 2 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa.

Chọn đáp án C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!