Câu hỏi Trắc nghiệm

Nước cứng có chứa các ion và thuộc loại nước cứng nào sau đây? |

Câu hỏi:

Nước cứng có chứa các ion

Mg2+,Ca2+,Cl

 

Bạn đang xem: Nước cứng có chứa các ion và thuộc loại nước cứng nào sau đây? |

SO42

 thuộc loại nước cứng nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!