Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài sinh vật, alen A quy |

Câu hỏi:

Ở một loài sinh vật, alen A quy định thân đen là trội hoàn toàn so với alen a – quy định thân trắng, B – lông xoăn trội hoàn toàn so với b – lông thẳng, D – mắt nâu là trội hoàn toàn so với d – mắt xanh. Tiến hành phép lai

AbaBXDXd×AbaBXDY

 cho F1 có kiểu hình thân đen, lông thẳng, mắt xanh chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng diễn biến giảm phân ở 2 giới là như nhau, theo lý thuyết, ở F1 tỉ lệ cá thể có kiểu hình thân trắng, lông thẳng, mắt nâu chiếm tỉ lệ:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Theo đề bài, A- thân đen; aa – thân trắng; B- lông xoăn; bb – lông thẳng và D- mắt nâu; dd- mắt xanh.

Từ phép lai

AbaBXDXd×AbaBXDY

 được

AbbXdY=6%Abb=24%abab=1%

Tỉ lệ lông trắng, thẳng, mắt nâu

=1%×3/4=0,75%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!