Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài sinh vật, alen A quy |

Câu hỏi:

Ở một loài sinh vật, alen A quy định thân đen là trội hoàn toàn so với alen a – quy định thân trắng, B – lông xoăn trội hoàn toàn so với b – lông thẳng, D – mắt nâu là trội hoàn toàn so với d – mắt xanh. Tiến hành phép lai

AbaBXDXd×AbaBXDY

 cho F1 có kiểu hình thân đen, lông thẳng, mắt xanh chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng diễn biến giảm phân ở 2 giới là như nhau, theo lý thuyết, ở F1 tỉ lệ cá thể có kiểu hình thân trắng, lông thẳng, mắt nâu chiếm tỉ lệ:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Theo đề bài, A- thân đen; aa – thân trắng; B- lông xoăn; bb – lông thẳng và D- mắt nâu; dd- mắt xanh.

Từ phép lai

AbaBXDXd×AbaBXDY

 được

AbbXdY=6%Abb=24%abab=1%

Tỉ lệ lông trắng, thẳng, mắt nâu

=1%×3/4=0,75%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!