Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Alen B qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Khi cho lai cây thân cao, hoa đỏ (có kiểu gen dị hợp tử đều về cả hai cặp gen) với một cây chưa biết kiểu hình, đời con thu được có kiểu hình phân tính. Kiểu gen ủa cây còn lại ở (P) có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Cây thân cao, hoa đỏ ở (P) có kiểu gen là:

ABab

cho 2 loại giao tử AB ( luôn cho đời con thân cao, hoa đỏ khi kết hợp với mọi loại giao tử) và ab ( cho đời con có kiểu hình phụ thuộc hoàn toàn vào giao tử còn lại)

để đời con có kiểu hình đồng tính ( thân cao, hoa đỏ) thì giao tử của cây thân cao hoa đỏ ở (P) phải kết hợp với duy nhất một loại giao tử của cây còn lại, đó là AB

Cây còn lại phải có kiểu gen đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen

ABAB

Tất cả những kiểu gen khác khi cho lai với cây thân cao, hoa đỏ dị hợp đều

ABab

 đều cho đời con có kiểu hình phân tính

Kiểu gen của cây còn lại có thể là 1 trong 9 trường hợp sau:

ABAb;ABaB;ABab;AbaB;AbAb;aBaB;Abab;aBab;abab

.Vậy Chọn của câu hỏi này là 9

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!