Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, alen A |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A quy định kiểu hình trội, alen a chi phối kiểu hình lặn. Trong quần thể của loài này xuất hiện một số dạng đột biến, cho các phép lai giữa các cơ thể có kiểu gen sau đây:

   I. AAaa x AAaa                II. AAaa x Aaaa                III. AAaa x Aa

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, alen A |

   IV. Aaaa x Aaaa               V. AAAa x aaaa                VI. AAaa x Aaa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 trội: 1 lặn là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Để giải quyết nhanh dạng bài này, thí sinh cẩn nắm vững cách tách giao tử rồi nhân tỉ lệ giao tử vào để xác định nhanh tỉ lệ kiểu hình.

Phép lai II, kiểu gen AAaa cho 1/6aa, kiểu gen Aaaa cho 1/2aa. Kết hợp giao tử được

1/6×1/2=1/12

 lặn, phần trội sẽ là phần bù 11/12. Tỉ lệ trội: lặn =11 : 1.

Phép lai III tương tự, tỉ lệ kiểu hình lặn

1/6aa×1/2a=1/12

 và tỉ lệ kiểu hình trội =11/12

Phép lai VI, tỉ lệ kiểu hình lặn

=1/6aa×1/6aa+2/6aa=1/12

 lặn và tỉ lệ kiểu hình trội = 11/12. Làm tương tự để thấy các phép lai khác không phù hợp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!