Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật nghiên cứu s |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật nghiên cứu sự di truyền của một locus 2 alen A và a có mối quan hệ trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ giao tử chứa alen A trong quần thể là 90%, về mặt lí thuyết trong số các quần thể sau đây, quần thể nào chắc chắn đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Tần số

A=0,9a=0,1.

 Tỉ lệ dị hợp của quần thể cân bằng

=2×0,9×0,1=18%,

 B đúng.

Nếu chỉ có 81% kiểu hình trội thì có 19% kiểu hình lặn aa, tỉ lệ giao tử

a>10%,

 sai thực tế nên A sai.

Có 90% đồng hợp trội mà tần số giao tử

A=90%,

do vậy cấu trúc di truyền của quần thể là 0,9AA : 0,1aa và quần thể không cân bằng. Phân tích tương tự D không phải là đáp án đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!