Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một quần thể ngẫu phối, xét |

Câu hỏi:

Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Xét trên NST giới tính, ở XX có

3.42=6

 kiểu gen, trên XY có 3 kiểu gen, tổng có 9 kiểu gen.

Xét trên NST thường có 

5.62=15

Số kiểu gen tối đa liên quan đến 2 locus 

=9×15=135.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!