Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% số cá thể mang |

Câu hỏi:

Ở một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 là:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Quần thể tự thụ phấn có 100%Aa  sau  3 thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!