Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% số cá thể mang |

Câu hỏi:

Ở một quần thể thực vật, thế hệ ban đầu có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 là:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Quần thể tự thụ phấn có 100%Aa  sau  3 thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!