Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây? A. HCl. B. NaOH. C. AgNO3. D. H2SO4 loãng. |

Câu hỏi:

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!