Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: Ab |

Câu hỏi:

Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: 

AbaBXMXm×ABabXMY

 nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn ở tất cả các locus là 1,25%, thì giao tử

Bạn đang xem: Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: Ab |

AB¯Xm

chiếm tỉ lệ:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Theo đề tỉ lệ

ababXmY=1,25%abab=1,25%:0,25=5%=10%ab¯×50%ab¯

 (ruồi giấm hoán vị 1 bên)

Tỉ lệ

ab¯=AB¯=10%,

 tỉ lệ

Xm=50%

 giao tử

 AB¯Xm=5%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!