Câu hỏi Trắc nghiệm

Our bodies are supported by the skeletal system, which consists of 206 bones ______ tendons, ligaments and cartilage. |

Câu hỏi:

Our bodies are supported by the skeletal system, which consists of 206 bones ______ tendons, ligaments and cartilage.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về thể bị động và sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bởi vì ‘bones’ (mang nghĩa ‘những bộ xương’) là vật nên không thể tự kết nối → ta dùng thể bị động

Tuy nhiên ‘bones’ là danh từ đếm được ở dạng số nhiều, thế nên động từ trong mệnh đề quan hệ phải được chia theo chủ từ số nhiều.

Tạm dịch: Cơ thể của chúng ta được hỗ trợ bởi hệ xương khớp, bao gồm 206 bộ xương được kết nối với nhau bởi các bó gân, dây chằng và sụn.

=> Đáp án là B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!